Idrettsrådet 2016

Leder, Tone Steinsland

Nestleder, Frode Håland

Sekretær, Liva Garborg Lee

Kasserer, Ann Kristin Lystrup Lie

Styremedlem, Cathrine Tjessem

Vara, Karl Gundersen

Vara, Bjørn Erik Ualand

Planlagte styremøter:

24. august 2017

Veke 40

8. November 2017

31. januar 2018
Powered by: Bloc